FANDOM


Els possibles productes substituts de l’industria vinícola poden ser :


2

Els productes substituts són una amenaça quan  els preus de venda dels productes substituts són més baixos, o aporten un major valor afegit . Són eficaços quan el cost de canvi del client als productes substituts és baix o nul . Per tant, el client estaria disposat a canviar en aquest cas de denominació d’origen Montsant a una altra o a un altre tipus de producte que tingui aquestes característiques i els satisfaci les mateixes necessitats.