FANDOM


Escribe aquí el primer párrafo de tu artículo.

Encabezado de secciónEditar

Escribe aquí la primera sección de tu artículo.

Encabezado de secciónEditar

Escribe aquí la segunda sección de tu artículo.

Anàlisi de l'estructura de l'industriaEditar

Com existeix una competència molt intensa hi ha una menor possibilitat d’obtenir uns beneficis elevats. I aquest fet fa que l’ indústria vinícola sigui menys atractiva.

Per a saber l’ intensitat de la competència hem d’analitzar els diferents punts :

-                    Nombre de competidors i equilibri entre ells : La industria vinícola es fragmentada, ja que la quota de mercat es distribueix i l’ intensitat de la competència augmenta.

-               Ritme de creixement de la industria : és considera la industria  vinícola com una industria madura, per aquest motiu hi ha un índex elevat de competència, les vendes són constants (no hi ha un creixement substancial), i si hi ha nous competidors que volen entrar han de ser més agressius.

-          Barreres de mobilitat:  existeixen uns obstacles que impedeixen que abarcar  més d’un segment. Com per exemple, les limitacions d’edat respecte a les begudes alcohòliques, això els impedeix anar cap a un altre sector. Un altra limitació pot ser que beure alcohol amb abundància pot ser dolent per a la salut .

-                    Diferenciació de productes : El punt de diferenciació de la DO Montsant és que es volen fer famosos per les seves varietats autòctones respecte a les altres DO.


-            Interessos estratègics : Com la indústria vinícola té un gran èxit, cada vegada hi ha més competidors, encara que això hi ha rendes inferiors.