FANDOMENTORN GENERAL

Pel que fa a l’entorn general, pel que fa context sociocultural Espanya és un país on hi ha una costum de beure vi en diferents àpats, aquest fet l’afecta positivament. Per una altra banda esta el context legal , un exemple, podria ser la prohibició de no poder beure si has de conduir, aquest fet pot baixar la demanda de vi en ocasions especials. Pel que fa a l’entorn ecològic cada vegada ves està més valorat aquest fet i Montsant no té en compte aquest punt. Pel que fa  al context polític es pot veure afectat en si redueix les subvencions que els hi dóna, si munta algun impost etc. Per últim l’econòmic,, actualment la crisi els pot afectar en la disminució de la demanda i la baixa en el consum ja que opta per productes substituts més barats.


ANÀLISI EXTERN DE L’EMPRESA

És pot dir que es mou en un entorn dinàmic ja que és un sector on hi ha molta competència i varietat. Complex ja que s’ha d’anar innovant per a seguir sent líder en el mercat respecte la nostra competència, a més a més, és un producte el qual no s’elabora de manera fàcil , el seu procés de producció és molt complex. És divers, ja que cada país té una regulació diferents pel que fa la compra i el consum de vi segons els graus etc i la edat en la qual els pot començar a comprar. I per últim és hostil perquè hi ha una guerra de preus entre els proveïdors i els clients, s’ha de lluitar per obtenir cada client, saber com actuar per a què et vegi diferent de la competència i guanyar quota de mercat.  

5 FORCES COMPETITIVES PORTER


La competència dels productes substitutius'

El sector del vi esta amb amenaça ja que ofereixen productes molt similars i que nomes els mes entesos els poden diferenciar, la majoria de clients es basen mes amb el preu.


El poder dels compradors i de proveïdors'

Els factors que determinen el poder dels proveïdors respecte als productors son els mateixos que els ajuda diferenciar-se de la resta per a tindre un punt de diferenciació el qual faci que el comprador sigui menys sensible al preu i mira mes la qualitat.

Pel que fa als proveïdors es un sector el qual  en te un gran ventall i pot elegir el que menor costos li proporciona.


Amenaça de nous competidors'

El sector del vi esta creixen amb el temps i cada vegada hi ha mes entrada de nous competidors , la qual cosa pot fer que es vegin obligades a baixar el preu per a mantenir la seva quota de mercat i com a conseqüència es redueixen els beneficis . No obstant les empreses mes antigues en aquest sector poden tenir un avantatge absolut en costos ja que compten amb el suport dels proveïdors amb un menor cost i el prestigi que han obtingut durant els anys gracies a la diferenciació del seu producte.


Rivalitat entre competidors'

Hi ha sis factors que desenvolupen un paper important en la determinació de la naturalesa de la competència entre les empreses; aquests factors son:

Concentració: Al haver un elevat índex de competència es diferencien tots entre si mitjançant els preus que hi estableix cadascuna.


ANÀLISI DE L’ESTRUCTURA DE LA INDÚSTRIA

Com existeix una competència molt intensa hi ha una menor possibilitat d’obtenir uns beneficis elevats. I aquest fet fa que l’ indústria vinícola sigui menys atractiva.

Per a saber l’ intensitat de la competència hem d’analitzar els diferents punts 

-          Nombre de competidors i equilibri entre ells : La industria vinícola es fragmentada, ja que la quota de mercat es distribueix i l’ intensitat de la competència augmenta.

-        Ritme de creixement de la industria : és considera la industria  vinícola com una industria madura, per aquest motiu hi ha un índex elevat de competència, les vendes són constants (no hi ha un creixement substancial), i si hi ha nous competidors que volen entrar han de ser més agressius.

-          Barreres de mobilitat:  existeixen uns obstacles que impedeixen que abarcar  més d’un segment. Com per exemple, les limitacions d’edat respecte a les begudes alcohòliques, això els impedeix anar cap a un altre sector. Un altra limitació pot ser que beure alcohol amb abundància pot ser dolent per a la salut .

-          Diferenciació de productes : El punt de diferenciació de la DO Montsant és que es volen fer famosos per les seves varietats autòctones respecte a les altres DO.

-          Interessos estratègics : Com la indústria vinícola té un gran èxit, cada vegada hi ha més competidors, encara que això hi ha rendes inferiors.PRODUCTES SUBSTITUTS

Els possibles productes substituts de l’industria vinícola poden ser :

 

F
Els productes substituts són una amenaça quan  els preus de venda dels productes substituts són més baixos, o aporten un major valor afegit . Són eficaços quan el cost de canvi del client als productes substituts és baix o nul . Per tant, el client estaria disposat a canviar en aquest cas de denominació d’origen Montsant a una altra o a un altre tipus de producte que tingui aquestes característiques i els satisfaci les mateixes necessitats.PODER DE NEGOCIACIÓ DE CLIENTS I PROVEÏDORS


Punt de vista com a client : Els elements que l’afavoreixen són  que existeixen productes substitutius, el client tenen informació total , compren en grans volums...

Punt de vista de proveïdors : El producte és emmagatzemable , compra en petits volums, productes diferenciats perquè en aquest cas són diferenciats per la varietat autòctona, el proveïdor té informació total.


GRUPS ESTRATÈGICS

En el cas de DO Montsant , podem considerar grups estratègics les diferents varietats de vins ja que cada un va destinat a un segment, el qual té una determinada quota de mercat, diferent poder de negociació respecte als clients i aporta uns beneficis diferents. Aquestes varietats són :

Cabernet, sauvignon, Garnatxa gris, blanca, negra, peluda, i roja , carinyera(samsó),  macabeu, merlot, monestrell, moscatel de gra petit, pansal, picapoll negre, syrah, ull de llebre


ESTRATÈGIES DE DEFENSA

La denominació d’origen Montsant , utilitza estratègies de defensa ja que no és líder en aquest sector com ho pot ser la DO Rioja.

Augment de les barreres estructurals :

-       Invertir en la protecció dels coneixements de l’empresa, ja que aposten pels joves enòlegs del territori, cosa que farà que treballin amb més sentiment.

-    Refermar les relacions amb els clients, gràcies a que distribueixen el seu producte des de les grans cooperatives als petits cellers familiars.


Increment de represàlies esperades

-          Donar garanties d’igualar al reptador , transmeten la qualitat de les seves varietats autòctones.