FANDOMANÀLISI INTERN

Aquest anàlisi deurà anar orientat a una avaluació del potencial de l’empresa do a una avaluació del potencial de la empresa, de la seva capacitat global, com un sistema que inclou totes les capacitat específiques desenvolupades  en cada funció bàsica de l’empresa, que son actius materials i immaterials, que es reforcen uns amb els altres, i generen sinergies entre ells.

Existeixen 4 plantejaments diferents per a l’anàlisi intern:

         

- Diagnòstic intern de l’empresa

            - La cadena de valor

            - l’efecte experiència

            - Recursos i capacitats

            - Les matrius estratègiques

Diagnòstic intern de l’empresa'

Algunes de les característiques bàsiques del sistema empresarial, que es poden considerar per aquesta descripció son les següents:

           

- Camp d’activitat : els producte i mercats al qual es destina la producció de la D.O son els vinícoles el català amb una quota del 28%, a l’estat espanyol un 10% hi ha la resta del món un 62%.

            - Edat i cicle de vida de la D.O : Montsant, es la D.O més jove de Catalunya, ja que se li ha atorgat al 2001 i la resta tenen com a mínim 25 anys, algunes més de 50 .

            - Localització de la D.O : La D.O es troba situada a la comarca del Priorat, llevat d'algunes terres de la Ribera d'Ebre, a la riba del riu de Montsant, en aquesta zona es cultiva la vinya i desprès es porta als diferents cellers de la zona.

            - Volum de la D.O : Es petita, ja que comparativament amb la resta de D.O catalanes, te una producció més baixa, per exemple entre la D.O del Penedès i Tarragona, tenen la meitat de la producció total catalana

- ANÀLISI FUNCIONAL

                        

La cadena de Valor'

la cadena de valor, descriu les activitats de dins i fora de l’organització, la qual permetran crear un producte o servei. es el cost d’aquestes activitats de valor, i el valor que ofereixen, el que determinarà si es te que desenvolupa o no el projecte o servei que ofereixen el major valor possible.

Activitats primàries     '

            - logística interna: en aquest apartat, es on es desenvolupa tot el circuit des de la recollida del raïm, fins que arriba al magatzem per passar al procés de fermentació. aquesta logística, comença amb la recollida de la verema a mitjans d’octubre, des de les finques on es troben els ceps, el raïm és transportat fins als magatzems de recol·lecció, que des d’aquests, passaran a formar part de tot el procés d’elaboració del vi, mitjançant la fermentació.

            - Operacions : quant el raïm esta en el seu punt òptim de maduració, “ acidesa, i sucres “ òptim, es procedeix a fer la verema, procés que dura uns quants dies. Una vegada feta la veurem a, el raïm es separa o sigui es desgrana. Una vegada desgranat, el raïm es xafat entre uns corrons de cautxú que els trenquen suaument. Un cop xafat el raïm, ja tenim la pasta de verema on hi ha el suc del raïm–most, les pells i les llavors. Per acabar de traure el suc del mort, aquest es premsat.

un cop extret tot el suc del raïm, passa a la fermentació, procés biològic que  desenvolupen uns microorganismes del grup dels fongs. acabada la fermentació, el vi es clarifica per a traure-li les impureses. Per finalitzar el procés, es fica en barriques de roure per a que aquest envelleixi, com a mínim 6 mesos. Després d’aquests mesos es passa al embotellament.

            -  Logística externa : Aquesta logística, amb la D.O Montsant, es la que te cada celler adherit a la D.O. que un cop el vi embotellat, cada celler el comercialitzarà als seu client sota la marca D.O Montsant.

            - Màrqueting i les vendes : aquest es un dels apartats més importants, ja que es el que farà que s’incrementin les vendes. La D.O aposta per les varietats autòctones. La garnatxa i la carinyena, en els sòls de Montsant, juntament amb el clima i el cupatge amb les varietats introduïdes amb posterioritat (cabernet, syrah, merlot...), acaben configurant uns vins excel·lents. I en aquesta recerca de l’excel·lència l’altra part del mèrit correspon a enòlegs i cellers.

            - Serveis : organitzen activitats com xerrades i fires, on els diferents tècnics del centre d’investigació imparteixen xerrades, on es parla sobre les principals qüestions i elements de vi.

Activitats de suport'

            -Aprovisionament : Dintre d’aquest apartat trobaríem tota la maquinaria que utilitzen les diferents cooperatives com ara les recol·lectores de raïm, la maquinaria de desgravació, la de fermentació, les barriques que s’utilitzen per a envellir el vi.

També englobaríem els cellers per a la conservació de les barriques del vi, i tots els diferents edificis que pugin tenir per a la gestió del celler.

en aquest apartat, també inclourem els diferents additius que es fiquen a la fermentació del vi, o els adobs que s’utilitzen per als ceps.

            -Desenvolupament de la tecnologia: la tecnologia que es desenvolupa des de la D.O Montsant, s’engloba en el desenvolupament de noves tècniques, per a que els productes químics que s’afegeixen a la fermentació del vi, no siguin tan agressius per a aquest, i així poder obtenir un resultat òptim i de qualitat. Així com les diferents tècniques d’investigació per al desenvolupament del vi ecològic.

            -Administració dels recursos humans: les cooperatives inclouen una gran força social, amb enòlegs joves de no més de 40 anys, ja que aposten per una formació jove, ja que des de la D.O del Montsant, s’aposta per la joventut, ja que es creu que es sinònim de futur, i d’experimentar noves idees i traure noves sensacions.

            -Infraestructura de l’empresa: L’Agrupació de Defensa Vegetal (ADV) del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Montsant va crear-se el juliol del 2003 fruit d’un conveni amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya.

Des d’aquell moment ha intentat consolidar-se com un servei d’assessorament en els aspectes més tècnics del cultiu de la vinya amb la voluntat de ser un mitjà de formació i d’intercanvi de coneixements amb els socis de la DO.

Anàlisi dels recursos i capacitats'

L’anàlisi dels recursos i capacitats, es identificat el potencial de l’empresa, per tal d’establir avantatges competitius mitjançant la valoració dels recursos i capacitats  habilitats que posseeix la D.O per als quals pot accedir.

recursos: seran tots els factors productes i activitats que controla la D.O, es a dir factors que pot disposar per a realitzar la seva activitat econòmica

capacitats: conjunt d’activitats col·lectives que utilitza la D.O per a executar o ur a terme una activitat de valor concreta

Recursos.'

Recursos tangibles: aquets recursos, son tots els actius físics i financers, en aquest cas.

            - recursos físics:         - fils ferros per a dirigir el ceps

                                               - recol·lectores de raïm autopropulsades

                                               - recol·lectores amb sistema de vibració del cep

                                               - tractors i remolcs per a la recol·lecció

                                               - sistemes de recepció del raïm

                                               - ventiladors de neteja del raïm

                                               - barriques de roure per a l’envelliment del vi

                                               - els diferents cellers de totes les cooperatives

                                               - els terrenys dels viticultors adherits a les cooperatives

                                               - sistemes de transformació del raïm amb vi

            - recursos financers:- els cooperativistes de les diferents cooperatives

                                               - tots els drets de cobrament dels diferents clients

                                               - els terminis de pagament a proveïdors

                                               - els préstecs per al finançament.

Recursos intangibles: son actius immaterials, com la informació, la reputació i el coneixement.

            - recursos humans:   - directors comercials

                                               - administratius

                                               - personal de  màrqueting

                                               - investigadors de laboratoris

                                               - comercials

                                               - personal de magatzem

                                               - embotelladors

                                               - personal de manteniment

                                               - personal de magatzem

                                               - enòlegs

                                               - gerents

            - recursos no humans:- marca denominació d’origen Montsant

                                               - les marques dels diferents vins dels cellers

                                               - el capital intel·lectual dels investigadors de laboratori i enòlegs

                                               - la cartera de clients potencialment estrangers

Capacitats'

Funcionals:

culturals:

Competències distintives'

Competències distintives

Fa referència als elements i activitats de valor que, en base als seus recursos i capacitats, farà que  la D.O Montsant sigui diferent de les altres. La filosofia DO Montsant és apostar per les varietats autòctones, com són la garnatxa i la carinyena, que en els sòls de Montsant, juntament amb el clima i el cupatge amb les varietats introduïdes amb posterioritat (cabernet, syrah, merlot...), acaben configurant uns vins excel·lents. I en aquesta recerca de l’excel·lència l’altra part del mèrit correspon a enòlegs i cellers. En aquest sentit, la DO Montsant es distingeix per repartir la seva producció des de les grans cooperatives als petits cellers familiars, i per la dedicació dels joves enòlegs educats a la zona i dels enòlegs europeus que hi han fet cap. Però tot i aquestes dues dualitats, grans i petits, autòctons i forans, hi ha unanimitat en el resultat final.

DAFO

Debilitats:'

-D.O. relativament jove.

- Els ceps tenen un rendiment baix.

- Quota de mercat reduïda.

Amenaces:'

-Existència d’altres D.O.s.

-Existència de vins sense D.O.

-Mala conjuntura econòmica.

Fortaleses:'

-Alt creixement de la D.O. Montsant.

-Donada l’orografia de la DO Montsant, podem trobar infinitat de microclimes que fan que cada parcel·la vitícola tingui característiques especials.

-Els vins es sotmeten a diferents controls analítics i organolèptics per a poder aconseguir el segell de garantia que acrediti davant del consumidor que es tracta d’un vi de la DO Montsant. El tast sensorial és realitzat per un panell de tastadors que certifica la qualitat dels vins, a fi de poder garantir al comprador final el plaer de degustar un bon vi Montsant.

- Vins molt preuats.

- Elevada varietat de vins.

- Varietat de productors, des de petits cellers familiars a grans cooperatives.

Oportunitats:'

-Dificultat entrada noves D.O.

-Elevat creixement del mercat nacional i sobretot, l’internacional.

-Enoturisme creixent.

-Facilitat d’accés a mercats exteriors.